Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (ngoc_mytt@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn cho biết trang web này như thế nào?
đẹp.
đủ thông tin.

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Ngọc Lệ
  Ngày gửi: 14h:59' 14-11-2014
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 1190
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
  TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH TUYỀN

  Số ::…./QĐ-MGTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

  Thanh Tuyền, ngày tháng năm 2014
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập hội đồng Kỷ Luật .

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO THANH TUYỀN

  Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
  Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;
  Căn cứ Hướng dẫn số 1729/SGDĐT-TCCB, về việc hướng dẫn thực hiện kỷ luật công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Dương ngày 28/10/2011;
  Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và các nghị định của Chính phủ, thông tư về tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức (khi có hiệu lực).
  Căn cứ vào quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Thanh Tuyền được quy định tại Điều lệ trường Mầm non;
  
  Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của CB-GV.
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay thành lập Hội đồng Kỷ Luật của trường Mẫu giáo Thanh Tuyền gồm các ông (bà) có tên sau đây :
  1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
  2. Bà Nguyễn Thị Nga, P.HT ,Chủ tịch CĐ, Phó chủ tịch Hội đồng
  3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó HT, Thành viên
  4. Bà Lương Thị Hồng Trang, TTrND, Thành viên
  5. Bà Nguyễn Thị Hằng, TTr khối Lá, Thành viên
  6. Bà Đặng Thị Vân Nga, TTr khối M-C, Thành viên
  7. Bà Võ Thị Mỹ Hạnh, TTrCD, Thành viên
  8. Ông Nguyễn Văn Trong, TTrVP, Thành viên
  9. Bà Trần Thị Ngọc Lệ, Văn thư, Thư ký
  Điều 2. Hội đồng Kỷ Luật trường Mẫu giáo Thanh Tuyền có trách nhiệm tổ chức Thực hiện kỷ luật đối với các thành viên vi phạm về Quy chế chuyên môn, quy chế làm việc và các quy phạm pháp luật khác .
  Điều 3. Toàn thể hội đồng nhà trường, các bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định này thay thế Quyết định số 123/QĐ-MGTT ngày 18 /9/ 2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
  - Như điều 1;
  - Phòng GD&ĐT;
  - Lưu : VT, HSTĐ-KT-KL
  HIỆU TRƯỞNG


  Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
  
  
   
  Gửi ý kiến